Vad händer hos oss

Här kan du läsa om det senaste som hänt hos oss.

Planteringstjänster

Olle 13 februari 2023

Allskogsservice upphör med planteringstjänster 2023. Plantor i olika modeller finns fortfarande att beställa. De vanligaste sorterna finns fortfarande tillgång till.

Plantinventering och viltskydd

26 augusti 2021

Årets planteringar verkar ha gått bra. Med lite tur kommer självsådd av tall i granplanteringen som på bilden. Flera markägare har planterat gran på för svaga marker, men då får man ta hand om den självsådd av tall som förhoppningsvis kommer. Den vaxade granplantan på bilden kan behöva viltskydd liksom de små självföryngrade tallplantorna.

Ekollon

Olle 8 oktober 2020

Nu är det en bra tid att samla in ekollon. Samla in de största välmatade ollonen från bra moderträd. Sortera bort ollon med mask. Vid plantering/sådd av ollonen är det lämpligt med ett förband på 7 - 8 m det vill säga det dubbla antalet mot slutförbandet på 14 - 15 m. Teoretiskt sett ska en ek i varje grupp nå upp till timmerdimension innan slutförbandet gallras fram. 

Kruxet är att många djur gillar ekollonen. Vildsvin, möss, sork, mask och hjort är några av dem. Spännande om det blir några som klarar sig och gror. Ett bra alternativ kan vara att köpa plantor beroende på hur man värderar sin tid.

Nyanläggning ekskog

Olle 8 oktober 2020

Granskogen som stått på den gamla försumpade betesmarken planterades 1984 och avverkades våren 2020 endast 36 år gammal. De lusiga granarna hade en usel tillväxt på några cm/år och angreps av barkborre. Blåleran under grästoven och granskogen kom inte bra överens.

Nu är de gamla dikena rensade och de gamla jordsträngarna utsmetade så att det blivit en bombering på tegarna. Vattnet får lättare att rinna av till dikena och nya ekskogen/ekplanteringen kommer att få bättre förutsättningar. Problemet med denna mark är frosten. Eken som är frostkänslig måste växa upp med en skärm som skyddar. 

Planen är att plantera 75 % tall och 25 % gran våren 2021 som ska bilda skärm till eken. Just nu är ekollon från bra moderträd insamlade och satta på 7,5 m föband. På en dryg kvadratmeter som är utmärkt med en stolpe är 4 -5 ekollon nedstoppade 2 - 3 cm i leran. På sikt ska gran och tall röjas och gallras bort när de inte behövs som amträd att skydda och fostra ekarna.

Skogsdag/röjningsdag 4 april

Olle 18 februari 2020

Välkomna till Stensätter lörd 4 april kl 11. Vi anordnar tillsammans med Ekfrämjandet, Lövträdsföreningen och Skogsstyrelsen en skogsdag med fokus på röjning i bestånd med ek. Hur röjer man i en blandungskog där slutmålet är att skapa en ekskog? Hur hindras viltet att äta upp de värdefulla stammarna? Skötselbehov, utrustning, biologi, jorddjup och hur man får en vettig ekonomi med ek i blandskogen, det är några av de frågor vi försöker besvara/diskutera under dagen.

Kl 11.00 samlas vi och går tillsammans en slinga ut i röjningsbestånden och kl 14 - 15 beräknas vi vara färdiga.

Markägaren/Allskogsservice bjuder på korv med bröd och kaffe.

Skogsplantor

Olle 17 februari 2020

I dagsläget finns det några få sortiment att tillgå. Täckrot och barrot gran finns fortfarande medan tallplantorna i princip är slutsålda. Många skogsägare har satsat på att plantera tall med tanke på klimatförändringar och risken för barkborrar.

Satsa på den självsådda tallen!

Olle 31 oktober 2019

Med tur eller skicklighet kommer det upp självsådd tall som här på bilden. 2 små tallplantor 3 - 4 cm höga framför granen. Marken som syns på bilden är mager och passar tallen bäst i längden. Gran är ändå planterat på grund av hårt vilttryck, här en vaxad granplanta i bakgrunden.

Med den erfarenhet vi nu har om klimatförändringar med torka och barkborrar känns det säkrare om vi lyckas få till blandskogar med mindre andel gran och en ökad andel tall och löv. Frågan i det här exemplet är om vi inte ska satsa på den självsådda tallen istället för den planterade granen.

 

Tid för viltbehandling

Olle Josefsson 8 oktober 2017

Nu har plantorna/ungskogen slutat vegetera. Årsskotten kan med fördel viltbehandlas med Trico nu när de inte är i tillväxt längre. Gräs och örter håller samtidigt på att vissna ned så att plantorna blir mer synliga. För betande klövvilt kan plantorna bli ett alternativ när gräs och örter vissnar.  Allskogsservice startade viltbehandlingen första veckan i oktober

Röjning hösten 2017

Olle Josefsson 8 oktober 2017

Bra tider för röjning. Lövet släpper så sikten blir bättre för oss röjare. 

Första plantleveransen 2017

Olle Josefsson 13 mars 2017

Idag dök den första plantleveransen upp med tallplantor. Plantorna som förvaras i kartonger om 150 st levererades djupfrysta. Om 2-3 veckor är de tinade och färdiga att planteras. 

Söker du tallplantor men inte beställt är det bäst du hör av dig snarast eller varför inte besöka vår skogsdag lörd 18 mars kl 11 - 14 och titta på plantorna.

Granplantor, täckrot och barrot kommer denna vecka också och finns för påsyn under skogsdagen. De stora barrotsplantorna  är sorterade 50-70 cm eller 25-50 cm. De största plantorna är utmärkta att hjälpplantera med. Utnyttja vårfukten i jorden och börja med eventuella hjälpplanteringar.

Skogsdag 18 mars med klimatfokus

Olle Josefsson 1 mars 2017

Lördagen den 18 mars kl 11.00 -14.00 anordnar Allskogsservice, skogsdag tillsammans med Skogsstyrelsen, Södra och LRF på Stensätter i Vånga. Skogsdagen diskuterar klimatförändringen och hur den påverkar plantval/skogsskötsel. Ska vi odla mer tall och löv? Hur ser då marknaden ut för dessa trädslag framåt i tiden? 

Alstor och Malwa demonstrerar sina små skogsmaskiner och Traktorcity visar upp Honda ATV.

Kaffe och korv serveras

Välkomna

 

Mormor Gretas stuga

26 augusti 2016

Välkommen på besök i Mormor Gretas stuga på Stensätter i Vånga under Östgötadagarna 3-4 sept. Besök också gårdsmuseet och se gamla tiders seder och bruk.

Kaffe kommer att serveras och försäljning av huggkubbar, blomsterkubbar mm. Tillåter vädret erbjuds en tur med 4-hjuling och vagn. För mer info www.mormorgretasstuga.se

26 augusti 2016

Full fart i röjningsskogen

26 augusti 2016

Bra förutsättningar att röja nu. För torrt för växtligheten men man kan gå torrskodd genom kärren.

Ekoxen på besök

3 augusti 2016

I månadsskiftet juni/juli dök denna ekoxe upp på Stensätter. Trevligt med besök av rara insekter. Förra gången det sågs ekoxe var sommaren 2014.

Skydda mot viltbetning

29 september 2015

Låt inte älg, rådjur eller hjort förstöra dina planteringar. På bilden ovan har årets tillväxt blivit viltfoder. Toppskottet har bitits av och sänkt tillväxten och kvaliteten. Någon eller flera av sidogrenarna kommer försöka ta över som ny topp med en skaplig krök på stammen som resultat. Eventuellt kommer flera små toppskott bildas på huvudstammen i form av en bukett.

Oslagbart transportmedel

29 september 2015

Passa på att röj ungskogsbestånden medan vädret är bra. Med en anpassad låda för transport av röjsåg och dunk till 4-hjulingen går det snabbt ut till röjbestånden från gårdscentrum. Se till att behålla stråken för gångstigar och gör dem tillräckligt breda så 4-hjulingen kommer fram. Röj fram bästa sträckningen på stigen - anpassa inte stigen efter några vackra plantor. Gör nya stigar där det passar.

Stigarna är värdefulla många år framöver. Lätt att orientera sig, transportera sig vid nästa röjning, bekvämt att gå, bra för jakten, bra för överblicken av beståndet och bra för svampplockningen.

Utbildningsdagar

14 september 2015

I slutet av augusti hölls utbildningsdagar av Nordfor Training & Consulting. En uppföljning av en tidigare kursdag från mars. Här ser vi Lasse Kauback från Nordforest (närmast i bild med blåa byxor) instruera hur man tar sig an ett röjningsområde. Lasse lade tyngdpunkten på förplanering och arbetsteknik där det finns tid och pengar att tjäna in. Från vänster står Giedrius, Lasse, Vidmantas, Aidas och Rimas.

Tall- och granplantor

10 maj 2015

Fortfarande finns möjlighet att köpa tall- och granplantor. Täckrotsplantorna ser ut att ta slut först, medan tillgången på barrotsplantor av gran är bättre. Är du intresserad - ring 070-2750409.

Dovhjortens härjningar

6 maj 2015

I knähöjd tycker dovhjorten att det är gott och bekvämt att äta bark av unga tallar. Står ungskogen tät, blir skadorna oftast på den sida som är enklast att komma åt och tallen klarar sig. En dusch av Trico på stammen håller hjorten borta.

Snytbaggen har vaknat

6 maj 2015
Snytbaggens härjningar

Tallplantorna är snytbaggens favoriter. Beståndet planterades omarkberett våren -14 direkt efter avverkning med kembehandlade plantor. Först planterades stora gran barrot 40 - 60 cm i 2-metersförband (2000 - 2500/ha) och därefter fylldes det på med 700 - 800 tall täckrot/ha.

Planteringssäsongen har börjat

26 mars 2015

Första leveransen av plantor kom 23 mars och vi har provat plantera på styv lera som markberetts hösten 2014. Kanske aningen kladdigt fortfarande - leran behöver torka upp några dagar till. Vaxade plantor tar över mer och mer på bekostnad av gift. Plantorna på bilden är så kallade pluggplantor som drivits upp som täckrotsplantor år 1 och som året efter fått växa färdigt på friland. Dessa plantor är sorterade 25-50 cm. 

Pluggplantor startar växa suveränt och de är dessutom stabila. Dessa plantor rekommenderas till riktigt bördiga marker. 

Gallring på Stensätter

27 november 2014

I november gallrade Roger Rosén och Allan Nilsson med sin H8 på Stensätter. Varierande gallring i olika typer av bestånd.