Sortiment - Skogsplantor

Här kan du beställa dina skogsplantor. Du hittar information om frakt, leveranstider och vår återväxtgaranti längst ned på sidan.

Varför ska du köpa dina skogsplantor hos oss?

Färre mellanhänder - bättre resultat. Så tänker vi. Kontakten med oss är rak och enkel. Det är inga mellanhänder och enkel pappershantering med enkla administrativa processer. Vi har alltid en direktkontakt med dig. Vi har en kylterminal vilket möjliggör flexibilitet i hämtning. Behöver du få plantorna levererade kontaktar du bara oss så löser vi det.  

Vi erbjuder ett stort sortiment av skogsplantor med fokus på gran och tall. Våra plantorna är skyddade mot snytbagge genom vaxbehandling. Vaxet är ett biologiskt medel som ger ett mekaniskt skydd mot snytbaggeangrepp. Vaxet är elastiskt och ger ett mer långvarigt skydd mot snytbaggen än de tidigare kemiska skydd. Vartefter plantan växer töjer sig vaxet om stambasen så att skyddet förlängs mer än ett år, vilket är en stor fördel för plantöverlevnaden. Längst ned hittar du konkreta råd och tips inför ditt plantval. 

Täckrotsplantor

Trädslag Längd cm Proveniens
Tall 10-15  Plantage Gotthardsberg 
Tall  12-20 Plantage Lettland (kraftig)
Gran 18-30 Plantage Saleby
Gran 18-30 Plantage Gälltofta-2
Gran 18-30 Plantage Remte (Rezekne)
Björk 40-80 Plantage Estland 
Hybridasp 40-80 Ekebo

 

Barrotsplantor

Trädslag Längd cm Proveniens
Gran "plugg" 20-40 Plantage Remte (Rezekne)
Gran 20-40 Minsk Borisov
Gran 25-45 Vilnius Valkininkai
Gran "plugg" 25-50 Plantage Remte (Rezekne) 
Gran special 30-60 Vilnius Valkininkai
Ek 30-50 Jelgava Lettland 
Hybridlärk 20-40 Plantage Trolleholm

 

Snytbaggebehandling

Täckrot Vaxbehandling
Täckrot Merit Forest
Barrot "plugg" Vaxbehandling
Barrot Merit Forest

 

Information 

Övriga sorter:

Utöver listan finns ett stort antal sorter att tillgå. Vi säljer också det miljövänliga viltskyddsbehandlingsmedlet TRICO. Vid specialbeställningar, kontakta oss.

Frakter och leveranser

Vid beställning av minst 10 000 plantor levereras plantorna fraktfritt. Mindre poster hämtas vid Stensätters plantkyl, se kartan på vår kontaktsida. För utlämning av plantor ring 070-2750409 för överenskommelse om hämtning. För att kunna leverera på våren önskar vi ha dessa beställningar i god tid så att transporterna kan samordnas.

Plantering med garanti

Allskogsservice utför planteringen med återväxtgaranti. En 80 procentig överlevnad garanteras hösten efter en vårplantering förutsatt att hygget varit markberett. Kontakta Allskogsservice för hjälp med planteringen. I samband med planteringsuppdrag bjuder Allskogsservice på rådgivning.

Offertförfrågan/Beställningsunderlag

Plantval i praktiken - lite konkreta råd och tips

Vid valet av planttyp är det inte priset på själva plantan som ska styra. Bördiga marker med kraftig vegetation måste ha kraftiga plantor. En kraftig planta står emot gräs och annan vegetation mycket bättre än en vek billig modell. För vek planta på bördig mark medför ofta dyr omplantering. På magrare marker finns det ingen anledning att kosta på en kraftig planta. För plantans del är konkurrensen mindre så den lilla plantan har stor chans att klara sig. Små plantor är billigare och gör även planteringsarbetet enklare. Är hygget bara markberett så har alla plantor större chans att klara sig. Konkurrensen om vatten och näring blir mindre och planteringsarbetet blir lättare.

Barrotsplantor

Till riktigt näringsrika marker föreslår vi kraftiga plantor som kan stå emot överväxning av gräs eller annan vegetation. Använd stora barrotsplantor vid kraftig vegetation/gräsväxt och hjälpplantering. Barrotsplantorna är lite dyrare att plantera men har bättre styrka i stammen (mer förvedad) att stå emot kraftig gräsväxt som lägger sig över och kväver plantorna. Vid kraftig gräsväxt kan det trots stora kraftiga plantor, vara nödvändigt att gräsrensa före midsommar. Viks plantorna ned av gräset har de liten chans att klara sig.

Täckrotsplantor

Täckrotsplantor lämpar sig för lite svagare marker eller för markberedda hyggen. Använd därför täckrotsplantor på markberedda hyggen där konkurrensen är liten och där det inte är risk för kraftig gräsväxt. Tall säljs enbart som täckrot. Täckrotstallens tillväxt första året är mycket stor jämfört med gran, vilket gör den möjlig att använda även på leriga marker med gräsväxt.

Förädlade plantor 

Plantor som härstammar från plantagefrö har överlag högre tillväxt jämfört med plantor som härstammar från utvalda bestånd med dokumenterat hög tillväxt. Med rätt förutsättningar kan omloppstiden sänkas tack vare tidigare avmognad. Det högre priset för plantageplantor kompenseras väl med den högre tillväxten. En risk med mer snabbväxande plantor är dock att de är känsligare för stormar (toppbrott) och insektsangrepp.