Allskogsservice AB

Kvalitet, Kompetens & Tid

Olle Josefsson 

Allskogsservice är ett aktiebolag som bildades av mig, Olle Josefsson, 2005. Jag är född på gård med skogsbruk och har själv varit markägare sedan -85. Jag är skogstekniker i grunden och har kompletterat min utbildning med miljövetarexamen vid Linköpings Universitet.

Mina tidigare arbetslivserfarenheter som skogsvårdskonsulent, eget lantbruk med ekologisk mjölkproduktion och från Energimyndigheten som handläggare för alternativa drivmedel har gett mig kunskaper som tillsammans med min utbildning och långa erfarenhet ger mig en helhet när jag gör bedömningar av vilka insatser din skog behöver. Bedömningar och rådgivning är en vanliga del av min vardag.

Välkommen att ta en kontakt så kan jag se vad vi kan göra för dig.

Om Allskogsservice

KvalitetDet arbete vi utför ska vara väl utfört, rätt utfört och generera i önskat resultat. Vi står för det vi gör och värnar om den skog vi utför arbete i som att det vore vår egen. Vi ser och tillvaratar skogens alla värden så som kultur, miljö- och produktionsvärde.

KompetensVi besitter kunskap. Vår kunskap är din kunskap. Varje medarbetare är certifierade inom skogsskötsel och förnyar sina certifikat regelbundet. Företaget jobbar efter certifieringsorganisationerna FSC´s och PEFC´s riktlinjer. Vi jobbar aktivt med intern kunskapsöverföring där vi lever vår gemensamma tanke för skogshållning. 

TidDet arbete vi utför ska vara effektivt och fokuserat. Vi planerar insatsen och resultatet tillsammans med kunden. Ofta behövs en genomgång av marken för att rätt beslut om rätt insats ska kunna tas. Den investeringen av tid sparar din tid i längden.

Varför Allskogsservice?

Din skog har många värden. Virkesproduktion, jaktmarker, strövområden, svampplockning och annan rekreation är värden som ofta kommer fram när vi pratar med skogsägare.  

Genom vår långa erfarenhet erbjuder vi våra tjänster och produkter som värnar om de värden i skogen som är viktiga för dig och för en långsiktigt hållbar utveckling. Vi tror att det gynnar din skog och skapar ekonomiskt bra lösningar för dig på lång sikt. Att se flera värden är också bra för skogens alla besökare. Till hösten planerar vi också Mulleverksamhet för de minsta. 

Miljöarbete och långsiktighet i de insatser vi gör är viktiga värden för oss. Vi jobbar också regelbundet med ett socialt ansvarstagande där vi stödjer VI-skogen och Agroforestry-projekt. Det tycker vi är viktigt.