Om våra kunder och deras upplevelser av oss

Sven Andersson - skogsvårdskonsulent

Sven har tillsammans med sin fru 2 skogsfastigheter varav Allskogsservice har arbetat på Degehov som ligger i Skällvik, Söderköpings kommun. Han har arbetat med skog under stor del av sitt yrkesverksamma liv, bl.a. som skogsvårdskonsulent. Sven är idag pensionär och fortsätter arbeta aktivt med de egna skogsfastigheterna. 

Allskogsservice har arbetat åt Sven i ungefär fyra år. Innan dess har han anlitat olika större skogentreprenörer och upplevt att det kan vara svårt att nå fram med budskapet till personerna, som skall utföra arbetet, angående hur detta skall ske. Att Allskogsservice är ett mindre företag ser Sven som främst en fördel när det gäller kommunikationen mellan markägare och utförare.

”När jag anlitar Allskogsservice har jag direktkontakt med personerna som skall arbeta i min skog. Jag värdesätter den personliga kontakten jag får när jag anlitar ett mindre företag så som Allskogsservice.”

Sven menar att en av de absolut viktigaste egenskaperna hos en skogsentreprenör är kommunikationen och kvalitén på arbetet.

”En bra skogsentreprenör skall kunna lyssna på uppdragsgivaren och förstå hur man vill att arbetet skall utföras. Då jag själv är kunnig inom skog har jag förkunskaper och det är viktigt att vi kan prata samma språk. För mig är långsiktighet och kvalité i arbetet med min skog viktigast. Jag upplever att jag får detta av Olle och hans personal”

På bilden sitter Sven tillsammans med Olle (som tar bilden) och fikar. Detta tillfälle är perfekt för Olle och Sven att fånga upp varandras intentioner och ambitioner med skogen. Sven har lagt stor vikt vid att ha välskötta skogsvägar, vilket underlättar och sparar mycket tid åt både honom och entreprenörer som slipper gå långa sträckor till  aktuella skogsområden.

Magnus Jonsson - Mjölkbonde

Magnus Jonson arbetar som Mjölkbonde. Totalt har Magnus 140 hektar skog på sina ägor. Han har anlitat Allskogsservice sedan 2008 för skogsvård, rådgivning och plantering. Innan dess har Magnus tillsammans med sin far skött skogen själva men då arbetet med korna tog upp allt mer tid valde de att ta in hjälp.

De viktigaste egenskaperna hos en bra skogsentreprenör är att de ska ha kunskap och att man som kund ska känna sig värdesatt tycker Magnus.

”Det kan låta oviktigt men det är väldigt viktigt för mig är att ens leverantör svarar när man ringer eller ringer upp. När man har fullt upp med sitt arbete måste kommunikationen fungera, vilket den gör med Olle.”

På bilden diskuterar Olle och Magnus den ungskog som planterades 2011. Då en del plantor inte tagit sig som de skulle faller Allskogsservice’s återväxtgaranti in. Den innebär att Allskogsservice kompletterar planteringen för de plantorna som inte tagit sig.

I samtalet konstaterar de att föryngringen gått väldigt bra även att röjningen i beståndet får vänta.

Magnus uppskattar att det arbete som Allskogsservice har gått snabbt. ”När de utför arbete kommer de alltid många som ska utföra arbetet vilket gör att det gått snabbt”.