Trico Viltskydd

Så här fungerar Trico viltskydd 

Dosering vid behandling av små plantor säsongen/säsongerna efter plantering:

Tillverkaren rekommenderar 3-4 ml/planta, dvs 1 liter ska räcka till ca 300 plantor. Endast toppskottet ska behandlas. Ingen behandling vid risk för nederbörd inom de närmaste 2 timmarna.


Teknik

Konsten brukar vara att hushålla med medlet och träffa rätt med den rätt inställda sprutan så att medlet hamnar där det ska. Vår erfarenhet är att det inte är mängden medel som är avgörande för resultatet utan att en liten mängd hamnar på toppskottet. Vid rätt teknik träffar en minidusch varje toppskott. 


1. Fyll sprutan med en mindre och lätt hanterbar mängd. En mindre mängd i sprutan är lättare att bära och du får snabbt en uppfattning om åtgången av medel.


2. Töm slang och rör (fram till sprutmunstycket) på luft. Finns det luft i slangen fram till sprutmunstycket blir det ett ofrivilligt läckage varje gång handtaget släpps efter sprutning. Håll slang, handtag och förlängningsrör högt och spruta så att all luft kan komma ut. Håll handtaget intryckt tills det slutat bubbla och fräsa i munstycket. Är allt som det ska reagerar spruthandtaget distinkt på nedtryckning och vid uppsläpp. Skulle det läcka när handtaget släpps upp är det fortfarande luft kvar som måste avlägsnas. Med en felinställd spruta ökar kostnaden med högre åtgång av medel samtidigt som effektiviteten minskar med mera påfyllningar som följd. 


3. När handtaget riktas mot en planta ska spaltmunstycket stå i det närmaste vertikalt så att huvuddelen av duschen träffar toppskottet uppifrån och ner. Om munstycket står i horisontellt läge, träffar bara en liten del av duschen plantan och det mesta hamnar vid sidan om. Ta gärna med nycklar ut i fält så att munstycket kan vridas till önskat läge.


4. Planera arbetet. Följ markberedningsraderna och gå mittemellan två planteringsrader och spruta växelvis på höger och vänstersida. Om möjligt gå runt på skiftet så blir det lättare att se redan behandlade plantor. Den vita färgen blir då synlig från rätt håll. Sker arbetet slag i slag syns inte den vita färgen lika tydligt på de redan behandlade plantorna och risk för dubbelbehandling uppstår.   

 

Vårt pris för Trico Viltskydd

160 kr per liter (exkl moms) 

Offertförfrågan

Köp Trico Viltskydd via oss 

Är du intresserad av att köpa Trico är du välkommen att fylla i formuläret här. När du fyllt i detta återkommer vi till dig så fort vi kan. 

Det går även bra att ringa till Olle på: 0702 - 75 04 09