Tall- och granplantor

10 maj 2015

Fortfarande finns möjlighet att köpa tall- och granplantor. Täckrotsplantorna ser ut att ta slut först, medan tillgången på barrotsplantor av gran är bättre. Är du intresserad - ring 070-2750409.