Skogsplantor

Olle 17 februari 2020

I dagsläget finns det några få sortiment att tillgå. Täckrot och barrot gran finns fortfarande medan tallplantorna i princip är slutsålda. Många skogsägare har satsat på att plantera tall med tanke på klimatförändringar och risken för barkborrar.