Snytbaggen har vaknat

6 maj 2015
Snytbaggens härjningar

Tallplantorna är snytbaggens favoriter. Beståndet planterades omarkberett våren -14 direkt efter avverkning med kembehandlade plantor. Först planterades stora gran barrot 40 - 60 cm i 2-metersförband (2000 - 2500/ha) och därefter fylldes det på med 700 - 800 tall täckrot/ha.

 

I slutet av mars 2015 kembehandlades ca hälften av plantorna i fält och 13 april den resterande delen när de första snytbaggarna vaknat. Så här långt har den tidiga behandlingen givit hundraprocentigt skydd medan den senaste behandlingen haft sämre effekt. Granplantorna har dock fått vara ifred för snytbaggen på bägge ytorna.

Här intill syns en av få hårt angripna tallplantor.