Skydda mot viltbetning

29 september 2015

Låt inte älg, rådjur eller hjort förstöra dina planteringar. På bilden ovan har årets tillväxt blivit viltfoder. Toppskottet har bitits av och sänkt tillväxten och kvaliteten. Någon eller flera av sidogrenarna kommer försöka ta över som ny topp med en skaplig krök på stammen som resultat. Eventuellt kommer flera små toppskott bildas på huvudstammen i form av en bukett.