Skogsdag/röjningsdag 4 april

Olle 18 februari 2020

Välkomna till Stensätter lörd 4 april kl 11. Vi anordnar tillsammans med Ekfrämjandet, Lövträdsföreningen och Skogsstyrelsen en skogsdag med fokus på röjning i bestånd med ek. Hur röjer man i en blandungskog där slutmålet är att skapa en ekskog? Hur hindras viltet att äta upp de värdefulla stammarna? Skötselbehov, utrustning, biologi, jorddjup och hur man får en vettig ekonomi med ek i blandskogen, det är några av de frågor vi försöker besvara/diskutera under dagen.

Kl 11.00 samlas vi och går tillsammans en slinga ut i röjningsbestånden och kl 14 - 15 beräknas vi vara färdiga.

Markägaren/Allskogsservice bjuder på korv med bröd och kaffe.