Satsa på den självsådda tallen!

Olle 31 oktober 2019

Med tur eller skicklighet kommer det upp självsådd tall som här på bilden. 2 små tallplantor 3 - 4 cm höga framför granen. Marken som syns på bilden är mager och passar tallen bäst i längden. Gran är ändå planterat på grund av hårt vilttryck, här en vaxad granplanta i bakgrunden.

Med den erfarenhet vi nu har om klimatförändringar med torka och barkborrar känns det säkrare om vi lyckas få till blandskogar med mindre andel gran och en ökad andel tall och löv. Frågan i det här exemplet är om vi inte ska satsa på den självsådda tallen istället för den planterade granen.