Plantinventering och viltskydd

26 augusti 2021

Årets planteringar verkar ha gått bra. Med lite tur kommer självsådd av tall i granplanteringen som på bilden. Flera markägare har planterat gran på för svaga marker, men då får man ta hand om den självsådd av tall som förhoppningsvis kommer. Den vaxade granplantan på bilden kan behöva viltskydd liksom de små självföryngrade tallplantorna.