Oslagbart transportmedel

29 september 2015

Passa på att röj ungskogsbestånden medan vädret är bra. Med en anpassad låda för transport av röjsåg och dunk till 4-hjulingen går det snabbt ut till röjbestånden från gårdscentrum. Se till att behålla stråken för gångstigar och gör dem tillräckligt breda så 4-hjulingen kommer fram. Röj fram bästa sträckningen på stigen - anpassa inte stigen efter några vackra plantor. Gör nya stigar där det passar.

Stigarna är värdefulla många år framöver. Lätt att orientera sig, transportera sig vid nästa röjning, bekvämt att gå, bra för jakten, bra för överblicken av beståndet och bra för svampplockningen.