Nyanläggning ekskog

Olle 8 oktober 2020

Granskogen som stått på den gamla försumpade betesmarken planterades 1984 och avverkades våren 2020 endast 36 år gammal. De lusiga granarna hade en usel tillväxt på några cm/år och angreps av barkborre. Blåleran under grästoven och granskogen kom inte bra överens.

Nu är de gamla dikena rensade och de gamla jordsträngarna utsmetade så att det blivit en bombering på tegarna. Vattnet får lättare att rinna av till dikena och nya ekskogen/ekplanteringen kommer att få bättre förutsättningar. Problemet med denna mark är frosten. Eken som är frostkänslig måste växa upp med en skärm som skyddar. 

Planen är att plantera 75 % tall och 25 % gran våren 2021 som ska bilda skärm till eken. Just nu är ekollon från bra moderträd insamlade och satta på 7,5 m föband. På en dryg kvadratmeter som är utmärkt med en stolpe är 4 -5 ekollon nedstoppade 2 - 3 cm i leran. På sikt ska gran och tall röjas och gallras bort när de inte behövs som amträd att skydda och fostra ekarna.