Lyckad skogsdag 8 mars

Olle 14 oktober 2014

Vinnare i tävlingen om att gissa rätt pris på ekstocken (inflikad bild på ekstocken) blev Bertil Gunnar från Ulveryd Kimstad. 4523 kr var värdet enligt Anders Ekstrand från Ekfrämjandet som räknade ut priset i sin dator. Stocken var behäftad med några småfel som drog ner värdet enligt Anders.

Bertil vinner boken ”Våra ädla lövträd” som skänkts av Skogsstyrelsen.