Gallring på Stensätter

27 november 2014

I november gallrade Roger Rosén och Allan Nilsson med sin H8 på Stensätter. Varierande gallring i olika typer av bestånd.