Viltskydd

 Tillsammans skapar vi framtidens skogar.

Bilden visar en tallplanta som behandlas med Trico i fält

Viltbehandling

Tall, gran, lärk, ek m fl trädslag är känsliga för viltbetning. Finns det gott om rådjur, hjort eller älg är det oftast nödvändigt med en viltbehandling hösten efter plantering för att slippa nyplantera/omplantera. Tallplantor är känsligast för betning. På granplantor kan toppskottet bli avbitet av rådjur, hare och hjort. Viltbehandlingar kan göras året runt beroende på väder. Normalt görs viltbehandlingen oktober – december, samma år som plantering skett, efter vegetationsperioden.  

Vi utför viltbehandling av plantor i fält för att skydda mot viltbetning. Det viltskyddsmedel som används är Trico som vi också säljer till dig som vill. Trico består av ett animaliskt fett som hare, rådjur, hjort och älg skyr. Medlet är naturligt och lätt att handskas med och kan användas året runt. Den vita färgen gör det självmarkerande så du slipper tillsätta färgmedel. 

Kontakta Allskogsservice för att viltbehandla och insektskydda. Vi har professionell utrustning med batteridrivna ryggsprutor vilket ger dig en kostnadseffektiv åtgärd. 

Trico Viltskydd

Vi använder medlet Trico som är ett animaliskt fett som det vilda skyr. Medlet är naturligt och helt ofarligt för både personal och växter. Allskogsservice säljer Trico i 10-litersdunkar. Läs mer om hur du använder Tricoviltskydd och beställ hos oss 

Troligen rådjur eller hjort som knippsat toppskottet under vinterhalvåret. Det avknippsade skottet ersätts med ett nytt skott. Tyvärr kommer ofta fler toppskott som så småningom ger dubbeltoppar efter dylika angrepp.

Bilden intill visar en betad tallplanta från 2014 som under våren 2015 blivit av med några skott i toppen. Gissningsvis är det rådjur eller dovhjort som varit framme. Kvar är ett skott som var ämnat för att bli en gren. Förmodligen programeras det kvarvarande sidoskottet om till att bli toppskott.

Denna tallplanta hade mindre tur. Samtliga skott i toppen blev uppätna medan skotten i grenspetsarna skonats. Årets höjdtillväxt blir kraftigt reducerad.

Dovhjorten går på ungtallarna i knähöjd och biter av barken. Förhoppningsvis äter den inte runt om, utan lämnar bark så tallen överlever. Skadan vallas in efterhand men kvaliteten i det framtida timret/planken blir självklart påverkad.